Trädfällning i Uppsala – en guide till säker och professionell fällning

02 februari 2024 Lotta Alberius

editorial

Är du bosatt i Uppsala eller dess närhet och funderar på att ta ned ett träd på din fastighet? Trädfällning kan vara nödvändig av många anledningar kanske utgör trädet en säkerhetsrisk, är sjukt, eller så kanske det bara blockerar dagsljus till din trädgård. Oavsett orsak kräver trädfällning expertis och rätt tillvägagångssätt för att garantera säkerheten för både människor och egendom. I denna artikel går vi igenom hur man på ett säkert och effektivt sätt fäller träd i Uppsala och varför professionella tjänster kan vara det bästa alternativet för dig.

När och varför bör man fälla träd?

Att fälla ett träd bör alltid vara en väl genomtänkt process. Tiden för trädfällning kan variera beroende på flera faktorer. På våren och sommaren, när träd och buskar är fulla av liv, är det ofta lämpligt att undvika fällning då det kan skada både djurliv och vegetation. På hösten och vintern, när träden är vilande och har mindre löv, kan det vara en optimal tidpunkt för trädfällning. Det är också viktigt att titta på trädet:s hälsa – sjuka eller döda träd kan utgöra en fallrisk och behöver tas om hand omgående. Ibland kan trädfällning också vara nödvändig för att ge plats för nya byggnadsprojekt eller för att skapa säkrare omgivningar i trädrika områden.

Välj rätt metod för fällningen

Innan trädfällning påbörjas är det viktigt att bestämma vilken metod som är mest lämplig. Två vanliga tekniker är:

Direktfällning

Denna metod används när det finns gott om plats runt trädet och det kan fällas i sin helhet utan risk för omkringliggande strukturer. En erfaren arborist kan bedöma trädet och snittets riktning för att kontrollera fällningen på ett säkert sätt.

Sektionsvis fällning

Detta är en teknik som använder rep och klätterutrustning för att fälla ett träd i bitar, särskilt när utrymmet är begränsat. Med sektionsvis fällning kan arboristen noggrant styra varje del av trädet när det tas ner, vilket minimerar risken för skador.

Båda metoderna kräver specialutrustning och expertkunskap. Att välja rätt metod är avgörande för en säker trädfällning – fel metod kan leda till olyckor och skador.

trädfällning i Uppsala

Säkerhetsaspekter och lagstiftning kring trädfällning

Säkerhet är alltid av största vikt vid trädfällning. Rätt skyddsutrustning, inklusive hjälm, säkerhetssele, handskar och skyddsglasögon, är ett måste. I Sverige finns också specifik lagstiftning som reglerar trädfällning, såsom behovet av tillstånd från kommunen i vissa fall. Det är ytterst viktigt att kontakta Uppsala kommun eller motsvarande myndighet för att kontrollera vilka regler som gäller innan arbetet påbörjas.

Utöver lagstiftningen bör medvetenhet om närhet till elledningar, byggnader och andra fasta strukturer vara en del av förberedelserna. Professionella trädfällningstjänster kan hjälpa till med att garantera att alla säkerhetsnormer och rättsliga krav uppfylls.

Anlita professionell hjälp

För många är trädfällning inte ett DIY-projekt. Riskerna och den nödvändiga kunskapen för att säkert och korrekt fälla ett träd gör att anlitandet av professionella trädfällare är en sund investering. I Uppsala finns flera tjänsteleverantörer som kan hjälpa till med trädfällning, och en av de mest framstående är Ranglo Axe.

På Ranglo Axe hittar du ett team av erfarna arborister som är utrustade och utbildade för att hantera alla typer av trädfällningsjobb. De erbjuder en rad olika tjänster från rådgivning och bedömning av träd till utförande av säkra och effektiva trädfällningar för alla typer av situationer.

Att välja den rätta professionella tjänsten garanterar inte bara säkerheten utan också att arbetet utförs med precision och omsorg om den omgivande miljön. Oavsett om du behöver trädfällning för en större tomtutveckling, eller bara för att säkert ta bort ett träd som blivit en risk, så kan Ranglo Axe erbjuda den expertis som krävs.

Sammanfattningsvis utgör trädfällning i Uppsala en avvägningsakt mellan säkerhet och nödvändighet. Med rätt teknik, beaktande av lagstiftningen och hjälp från yrkesverksamma, som teamet på Ranglo Axe, kan trädfällningen utföras på ett säkert och ansvarsfullt sätt som skyddar både din egendom och lokal miljö.

Fler nyheter

11 januari 2024

Renovera trappsteg